log in

Mededeling bestuur: medegebruik accomodatie

  • Geschreven door 
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Sportvrienden, zoals jullie hebben kunnen zien hebben onze dartvrienden inmiddels ons complex verlaten, het is daardoor stiller op de donderdagavond. Wij danken deze mannen voor de jarenlange prettige manier van medegebruik van onze kantine.

De voorbije maanden is er tevens regelmatig overleg geweest met de diverse vrijwilligers van respectievelijke hockey vereniging HCGO en rugbyvereniging EFRC Eilanders, teneinde te proberen het medegebruik te intensiveren en het verbeterproces te optimaliseren. Soms gaat dit met tegenwind gepaard.

Onderdeel daarvan is het periodiek evalueren van de gemaakte afspraken omtrent het gezamenlijk gebruik van de opstallen. Uiteindelijk gaat het dan over geld, iets wat dan meestal een discussie uitlokt. Een discussie waar leden dan ook weer een mening over hebben, want tenslotte is de vereniging van jullie.

Toch zijn we in geslaagd om de uitgangspunten van de respectievelijke verenigingen met elkaar te matchen, resulterende in een finale afrekening met elkaar tot en met het einde van seizoen 2018-2019 (30-06-2019) E.e.a. conform de door onze ALV vastgestelde jaarrekening.

Vast staat dat er vanuit de harmonisatie van afspraken met de voetbalverenigingen op Goeree-Overflakkee wijzigingen gaan optreden in de (juridische en/of financiële verhoudingen tussen de verenigingen en de Gemeente. Dit heeft dus ook consequenties voor MSV&AV Flakkee, HCGO en/of EFRC.

Dit biedt echter kansen voor allen, niet alleen voor de eigen wensen (kantine/velden etc.), maar ook voor mogelijke besparingen in o.a. de energie afname.

Zowel het bestuur van HCGO als ondergetekende namens MSV&AV Flakkee zien mogelijkheden om elkaar daar waar mogelijk te versterken, dan wel te gaan voor een verbetering van de eigen identiteit. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Het bovenstaande laat onverlet dat wij van onze gezamenlijke leden verwachten dat we met respect met elkaar omgaan, ondanks het feit dat we soms verschillend kunnen zijn.

Ik vertrouw op een ieder zijn medewerking,

Namens het bestuur van MSV&AV Flakkee,
Bert Zwanenburg